Løsdrift

Vi har en dejlig stor løsdrift fold i let kuperet terræn og med skov. Hestene har en stor foderplads med stabilgrus, så der ikke kommer mudder om vinteren. Her får hestene deres fælles grovfoder. De har adgang til halm hele døgnet.

Grovfoderet og vandet er placeret i hver sin ende af folden, så hestene skal vandre. Dette gør at den naturlige bevægelse får gang i et sundt blodomløb og fordøjelse.

Løsdriften har et stort hus på 15x8m med 2 ind-/udgange, så ingen heste blir klemt. Det er strøet med træpiller.

I løsdriften vil der blive muget hver dag både i deres hus og på deres foderplads, så hestene altid kan stå tørt og rent. Så det behøver du ikke som ejer at ordne.

Vi har 2 store bokse, som tilhører alle i løsdriften. dem kan man benytte hvis behovet er der, eller hvis en løsdrifthest bliver syg.

Man må gerne benytte de 2 bokse til at strigle-, hygge i osv. Men man skal huske at gøre pænt efter sig og fjerne lort

Fodring.

I løsdriften Fodrer vi med wrap/hø og krybbefoder, 2 gange dagligt. Hestene bliver taget ud i tildelte bokse/paddocks og får deres eget afvejet wrap/hø net og eget foder. Derved kan man nemt styre hvor meget eller hvor lidt den enkelte hest skal have at spise.

Ejer skal selv sørge for at fylde sin hests hønet, men ejer må gerne have flere hønet så denne ikke behøver komme hverdag og fylde op. På denne måde kan løsdrift ejere få fridage fra stalden, uden at skulle betale sig fra det.

Hestene blir fodret om morgenen mellem kl 5 og 9. Derefter blir de der ikke tåler græs, taget på løsdriften igen. De heste der tåler græs, blir taget på græsfold.

Om eftermiddag/aftenen blir hestene igen taget ind til fodring fra græsfold og løsdrift. Efter deres mad, blir de alle taget ud i løsdriften for natten.

Selvpas – Delpas eller Fuldpas:

I løsdriften kan ejer selv vælge om han/hun vil tilkøbe service.

Selvpas:

  • Ejer passer selv sine 3 månedlige vagter og fylder selv sine hønet.

Delpas:

  • Ejer passer selv sine 3 månedlige vagter, men betaler sig fra at fylde sine hønet
  • Ejer fylder selv sine hønet, men betaler sig fra at tage sine 3 månedlige vagter

Fuldpas:

  • Ejer betaler sig fra at fylde hønet og tage vagter

Om Sommeren (ca maj – oktober) vil alle hestene (også bokshestene) gå på døgnfold.

Dem der tåler græs, kan komme på græs døgnfold. For græs hestene er der ingen vagtordning i sommer perioden.

De heste som ikke tåler græs vil komme ind på løsdriften, og indgå i foder ordning og vagter her.

Vagter.

Hesteejerne i løsdrift har hver 3 månedlige aftenfodervagter. Som ny vil du ikke have dine egne vagter den første måned. I den tid går du med de andre som har vagt og lærer hvordan det gøres.

Aftenvagter skal ordnes mellem kl 15-18.

Hvad skal man gøre?

  • Aften Fodre løsdriften. Du skal tage hestene på boks/paddocks og give deres foder og wrap, (Maria tager dem tilbage i løsdriften når de er færdige med at spise). Det tager ca. 15min.